English

French

Bulgarian

За нас

 

 

 

 

Благодарим Ви, че посетихте нашата Интернет страница и че проявявате интерес към нашата фондация. Това е единствената преведена страница на сайта ни. Надяваме се, че този текст ще Ви даде по-добра представа за нашата фондация. Молим да имате предвид, че приемаме запитвания само на английски език.

 

Мисия

 

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

 

История

 

Финансовите ресурси на Фондация „Оук“ произхождат от печалбата от бизнеса с безмитни стоки, Duty Free Shoppers, на който Алън Паркър е един от създателите. Днес Фондацията се състои от група филантропски организации, с офиси в различни страни по света.

 

Фондация „Оук“ е официално създадена през 1983 година. Първите дарени средства от Фондацията са били в полза на организации в Дания, подкрепящи самотни майки и жертви на изтезания (1983), както  и в подкрепа на различни групи в Зимбабве, помагащи на уязвими деца и семейства в общността (1984 г.).  Всяка година Фондация “Оук“ продължава да прави безвъзмездни дарения в редица страни, докато през 1990 не стартира нов етап в развитието й – размерът на годишните дарения се увеличава, в резултат на което е назначен персонал, който да  управлява отделни целеви  програми.

 

Първите две програми на фондацията са – Програмата за опазване на околната среда и Програмата за противодействие на злоупотребата с деца. Следват четири други важни програми – Подслон и безнадзорност, Международната програма за права на човека, Програмата, свързана с правата на жените и Програма за деца със специфични образователни потребности. Съществува и Програма за специалните интереси, чрез която се финансират медицински изследвания и редица други инициативи, представляващи интерес за членовете на Борда и непопадащи в обхвата на другите програми, както и две национални програми – в Дания и в Зимбабве.

 

От създаването си, Фондация „Оук“ е подкрепила над 2700 проекта на организации с нестопанска цел по целия свят.  Седалището на Фондация  „Оук“ е в Женева, Швейцария и има офиси в осем други държави: Белиз, България, Дания, Етиопия, Индия, Великобритания, САЩ и Зимбабве.

 

Партньорства

 

Като донор и организация, която инициира грантове, ние високо ценим партньорствата. Като фондация ние участваме в Съвет на Фондациите, базиран в САЩ, в Европейския център на фондациите и в отделни групи от донори, свързани тематично с някоя от шестте ни програми. Като финансираща организация ние насърчаваме партньорите ни да работят заедно, за да увеличат положителните програмни резултати и ресурси.

 

Водещи принципи

 

Следните принципи се отнасят за всичките ни грантове.  Всяка програма има специфичен фокус, но като цяло ние се придържаме към шест водещи принципа за финансиране. Ние подкрепяме инициативи, които:

  • са насочени към корените на проблема;
  • могат да се репликират в сектора или на различни географски ширини;
  • включват планове за устойчивост;
  • имат осигурено съфинансиране;
  • стремят се да си сътрудничат със сходни организации;
  • ценят участието на хората (вкл. децата) и общностите.